Už vás někdy napadlo, jak vznikají skleněné korálky? Ne korálky tovární výroby, kterých je všude nepřeberné množství, ale korálky, které jsou jako miniaturní skleněné plastiky. Každý zvlášť a každý jednotlivě ručně navinutý roztaveným sklem na ocelový drát. Víte, ale nikdy jste takové umění neviděli na vlastní oči? V tom případě bychom vám rádi ukázali malé zázraky vznikající v rukou vinutkářů, kouzelníkům se sklem. Pokud máte rádi nevšední a jedinečné zážitky, přijďte se sami podívat, jak z roztavené skleněné tyčinky vzniká kouzelná a jedinečná ozdoba. Přijďte na První Sympozium vinutých perel v Čechách 2016!

O vinutkách a jejich cestě k nám

Vinuté korálky nejsou pouze českou specialitou. Ve světě existují místa výrobou korálků proslavená a šperky z nich jsou součástí běžného denního nošení i luxusních sbírek. Přestože by se vám mohlo zdát, že vinutí perel je v Čechách novinkou, není tomu tak. Je to tradiční řemeslo horských vesniček, které k nám přinesli němečtí skláři přes Německo z Itálie.

Technologie výroby skleněných korálků (vinutých perel) patří mezi prastaré druhy lidské tvorby, tato se datuje již do 3. tisíciletí před Kristem. Nejstarší skleněné korále byly nalezeny v Egyptě a Mezopotámii, do Evropy se dostaly v rámci výměnného obchodu kupci z Blízkého východu. Na českém území, asi před dvěma tisíci lety, zpracovávali první sklo a skleněné korálky Keltové.

Historické vinuté korálky z výstavy Hroby Barbarů Praha 2015

V období renesance se nejvýznamnějším výrobním centrem vinutých korálků staly Benátky, především ostrov Murano. Pro tehdejší ekonomiku Benátek měla výroba skleněných artefaktů, nevyjímaje korálky, tak zásadní význam, že vyzrazení jejich výrobního tajemství se trestalo smrtí. Přesto technologie výroby postupně pronikla do dalších zemí Evropy.

Koncem 19. století se prosadili sklářští mistři z Čech, kteří Italům dokázali značně konkurovat.

Výroba korálků spočívá v natavení skleněné tyčky nad plamenem hořáku a následném navinutí na kovový drát, tzv. mandrel, který je opatřen povlakem z kaolinu. Od tohoto technologického postupu je odvozen název "VINUTÉ PERLY", ale také třeba lampovky podle hořáku - ,,lampy“ anglicky lampworking.

Korálky se tvarují pomocí forem, pinzet a dalších sklářských pomůcek. Zdobí se například skleněnou drtí, barevnými skleněnými emaily, skleněnými "nitěmi", plátkovým zlatem a stříbrem. Využívá se přitom mnoho technik vzorování, ale hlavně chemického složení skla.

Vinutkáři - samotáři?

Skupina vinutkářů South Bohemian Glass Beads, která je na Sympoziu zastoupena v největším počtu, vznikla v roce 2013 v maličké jihočeské sklárně Hluboká v Hluboké nad Vltavou. Panu Effmertovi se podařil malý zázrak, když vylákal samotářské tvory, jimiž vinutkáři bezesporu jsou, na první workshop do své sklárny. Poté se během roku složení skupiny ustálilo. Dnes se členové scházejí na pravidelných akcích na huti, obohacují se svými zkušenostmi a navzájem se morálně podporují. Nezůstáváme však uzavřenou skupinou, moc rádi k sobě zveme nové spřízněné vinutkářské duše. V našem spojení se jako jedna silná a pevná nit táhne radost ze sdílení, a to jak prožitku z tvorby, tak technik, vzorů a vlastních zkušeností s materiálem, který je pro nás vždy živým médiem.

Je až k neuvěření, kolik času dokážeme hovořit o své lásce ke sklu a skleněným korálkům. Každý z nás si pěstuje svůj charakteristický rukopis, který vtiskne korálku jedinečnost a originalitu. Každý z nás používá sklo jiným způsobem. Někteří využívají klasické řemeslné techniky, jiní sklem na sklo malují a věnují se volné tvorbě. Další sklem vzorují a jiní vytvářejí abstraktní kulaté maličké světy. Všichni máme ale něco společného, závislost na tvorbě se žhavou hmotou.


Marcela Horáková

Když pracujete s tak tvárným a zároveň nebezpečným materiálem, jakým roztavené sklo je, podnikáte cestu k osvobození svých myšlenek od shonu okolního světa, od každodenních starostí i velikých osudových trápení. Je to meditační cesta, která přináší meditujícímu absolutní osvobození a povznáší jej do vesmírných výšin tvoření. Na konci té cesty vzniká malý originální skvost. Artefakt, do nějž jeho tvůrce vložil malou část své duše – vlastně takový "viteál". Je to ale vždy viteál, který přináší světu pozitivní energii, radost z krásy a tvoření nejen svému tvůrci, ale i budoucímu nositeli šperku, do něhož bude ten úlomek vinutkářovy duše zasazen.

Zveme vás ke sdílení našich malých velkých zázraků...

MgA. Lucie Lukášková

...přijďte na první Sympozium vinutých perel v Čechách 2016!

Historicky prvního Sympozia vinutých perel v Čechách se zúčastní tito tvůrci:

  • Romana Sadílková - kiffa
  • Kateřina Linková - ka-li
  • Marcela Honsová - REYKO

Program:

  • 18. 3. od 10 do 16 hodin se můžete dívat, jak vinutkáři pracují na svých projektech pro sklárnu
  • 19. 3. od 10 do 18 hodin bude možné si i vyzkoušet uvinutí korálku

Pomyslnou tečkou za pátečním programem bude od 18 hodin setkání s hercem a mudrlantem Jaroslavem Duškem a profesionálním hráčem a průkopníkem hry na didgeridoo Ondřejem Smeykalem.

Jako místo konání historicky úplně prvního Sympozia vinutých perel jsme si vybrali překrásnou sklářskou huť František v Sázavě u Benešova ve středních Čechách. Je to místo s historickým geniem loci.

Centrum sklářského umění

Zajímá vás cesta, kterou musí urazit obyčejné zrnko písku, než se promění v křehkou pavučinu? Kolik úsilí musí vynaložit sklář, než kousek beztvaré hmoty promění v jedinečnou ozdobu? Toužíte si něco z toho sami vyzkoušet? Tak s návštěvou Centra sklářského umění neotálejte!

Z chátrající historické památky huti František v Sázavě, kterou nechal postavit Josef Kavalír v roce 1882, vzniklo nově zrekonstruované Centrum sklářského umění, které je od roku 2010 zapsané na seznam kulturního dědictví ČR. Huť František je unikátní technickou památkou prezentující vývoj sklářského umění a řemesla v České republice.

V Centru sklářského umění je umístěna expozice skla, kterou tvoří mimo jiné jedinečná dvoupatrová výstavní síň nazvaná Noemova archa. Vystaveno je na 400 děl vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006.

Rozsáhlá sbírka čítající kolem 1 500 předmětů od 500 autorů z celého světa je majetkem Nadace Josefa Viewegha, která zachránila i chátrající sázavskou huť František a je jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti CESTY SKLA, o.p.s., která Centrum sklářského umění provozuje.

V Centru jsou též umístěny ateliéry a dílny, v nichž se realizují sklářské kurzy, kreativní workshopy a odborné vzdělávací programy pro odbornou i širokou veřejnost. Návštěvníci zde mohou objevit a na vlastní kůži vyzkoušet práci v celé škále sklářských technik od pískování, broušení až po vinuté perly a hutní techniky.

Významnou součástí Centra je orientace na základní školy s cílem probudit zájem žáků o sklářské řemeslo a propagace sklářských i jiných výtvarných škol přímo v Centru.

Dagmar Petrovická, specialistka dokumentačního centra

Informace o akcích a kurzech najdete na stránkách www.cesty skla.cz

 


V článku bylo čerpáno z různých materiálů o historii korálků z internetu. Obrázky : "historické vinuté perly" je fotografie z výstavy Hroby barbarů Praha, "korálkářka" - internet, neznámý autor, ostatní fotografie a grafické materiály jsou z archivu autorů vinutek a z archivu Centra sklářského umění.