Dana alias lindart - všestranná a inspirativní žena - grafička a výtvarnice. Už to je dostatečný důvod, proč si přečíst dnešní rozhovor. My ale máme tip navíc. Značku lindart totiž najdete podepsanou pod řadou projektů, ve kterých svůj um propojuje více Fler tvůrců. A to se nám děsně líbí.

Řekněte nám na úvod něco o sobě.
Co bych vám tak řekla? Snad více o lind vypoví tento rozhovor, snad vypovídá za ni již její práce.

Jak jste se dostala k tvoření?
Tvoření je pro mě radost, životní naplnění. Dovoluje mi odcházet do jiných sfér, umožňuje mi posunovat se v myšlenkách tam, kam bych se s pouhým rozumem nedostala.
Myslím si, že s určitým vztahem k odlišnému způsobu sebevyjádření se už rodíme. Líbí se mi, že z někoho vyroste šikovný kovář nebo pekař, chovatel králíků, hudební skladatel či geniální autor animovaných filmů. Baví mě ta škála profesí, kde je každý talentovaný trochu jinak, a zároveň mě baví drobné úkroky do neznámých vod, díky kterým si rozšiřujeme své obzory. V mém případě to mohlo být studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nebo je to nyní tolik příjemná spolupráce se švambi.
Tvoření je nádherný, duši naplňující proces jeho autorů a srdce těch, kteří jej přijímají. Tvoření je hra, která mě už víc jak čtvrt století baví.

Věnujete se tvorbě profesionálně? Kolik času jí věnujete?
Původní pojmenování mé profese "propagační výtvarnictví" v podstatě vystihuje prolínání grafiky s výtvarnem. Lind se i ve své profesi projevuje pomocí tvůrčího myšlení. Dokáže vymyslet firemní design, ale ráda tuto práci vyvažuje volnou tvorbou. Někdy totiž příliš času tráví u počítače, který spolehlivě pohlcuje její invenci, což ji tak trochu trápí, protože už ví od svého synovce, že "čas letí jak divočák, na kterém sedí veverka" a jí se zdá, že by byla škoda, jej celý prosedět u "placky".

Řekněte nám něco o technice, kterou tvoříte. Proč to u vás vyhrála?
A to je právě ono. V momentě, kdy se dostávám k technice, Múzy odlétají. Nejspíš se jim nelíbí blikání monitoru. Lind je (při veškeré úctě k práci jiných tvůrců) přesvědčena, že počítačová technika odosobňuje výsledek tvůrčího projevu. Něco někam mizí. Snad hmatatelno, reálno, vůně barev, struktura tahu štětcem. A to je přitom studovaný grafik, který by měl být za technologický pokrok vděčen a neremcat. Vždyť při chybném tahu štětcem CTRL+Z už neudělá.

Popište nám typický průběh tvůrčího procesu, který vede ke vzniku nového výrobku.
Baví mě tuze tvořit bez přípravy. Je fakt, že bílé plochy mě neinspirují. Fleky, čáry, čmouhy, kaňky, to je ono! A potom už stačí jen nechat myšlenkám volnost. Z tvarů se líhnou cyklisté, létavci, dámy i páni v oblecích či bez nich, Malí Princové a planety, šmouhaté oblohy i klidné vodní hladiny.
Učila jsem se od nebe. Totiž od mraků na něm. Je to už dávno. Ležela jsem v trávě na zádech a pozorovala tvary oblaků. Znáte to, tamhle je jelen a tady, "podívej, šašek!" Začala jsem si tvary zaznamenávat na papír, až z toho vznikl cyklus kreseb s příhodným názvem "Mraky".
Od práce s pidiaturním štětečkem a akrylovými barvami lind čas od času odchází ke grafické technice sítotisku, do které ji zasvětila skvělá lektorka SvatavaJ. Nyní jej používá pro potisk látek u hnízdilek. Ještě důkladněji se lind této techniky doslova "načichala" na letošním serigrafickém workshopu v Dašicích u Pardubic.

Čí názor na vaši tvorbu je pro vás důležitý? Máte někoho takového?
Doufám, že občas oslovím, v lepším případě pobavím svou prací i nezávislé pozorovatele. Za ně jsem moc ráda, protože tvořit si jen tak pro sebe by mě nenaplňovalo. Odezva je pro mě hnacím motorem, inspirací, motivací. Těší mě, že někoho má práce těší. Ráda způsobuji druhým radost.

Doporučte Fler tvůrce, které máte ráda.
Přidanou hodnotou mého snažení je praktické využití toho, co mým přičiněním vznikne. Proto také vznikl nový profil hnízdilky, na kterém lind kreslí a tiskne a švambi navrhuje a šije. Náramně mě tato spolupráce baví a inspiruje, nejen proto, že má milá kolegyňka je profík, na kterého se mohu spolehnout, ale i díky odezvě kolemjdoucích. Tak třeba díky Makče nyní hnízdilky chystají "pařátkovou" novinku.
Lind má zvláště v oblibě TYTO Fler tvůrce. S některými z nich se zná po léta a je velmi ráda za jejich blízkost.

Kdybyste měla upozornit na jeden svůj výrobek z Fleru, který by to byl a proč?
Myslím, že pokaždé je nejlepší to, co vzniklo jako poslední a co spokojeně dávám z ruky. V ten samý okamžik si říkám: "Příště to bude ještě lepší." Ono to ale tak není. Tvorbu či jakoukoliv jinou činnost přece ovlivňuje mnoho aktuálních faktorů a ty se otiskují do toho, na čem právě teď pracujete.
Ano, v tom správném rozpoložení vznikají práce, které dokáží potěšit širokou skupinu pozorovatelů a též autor je nadmíru blažen. Za jednu z takových prací si dovoluje lind považovati například Tajemství.

Používáte své výrobky, nebo jste kovářova kobyla?
Pravděpodobně je to tím, jak si ten život letí, že mi znatelně méně záleží na hmotném světě, nežli mi záleželo dříve. Zážitek z cesty, která dává vznik něčemu novému, nahrazuje hmatatelný výsledek. Těšení se, očekávání, tušení, tajemství... je radost a naplnění.
Čím je lind starší, tím častěji uvažuje prakticky, a tak u ní doma visí čas odměřující hodiny malované na starý plechový kanystr.

Čemu se ráda věnujete ve volném čase, když netvoříte?
Lind velmi ráda brouzdá krajinou, lelkuje, rozplétá staré svetry, staví základy a dřevěné hráně, kosí louku, sbírá květy heřmánku, sází a sklízí původní druhy rostlin, animuje, tiskne sítem a nadepisuje flérové balíčky.

Jak vypadá váš ideální den?
Takový můj ideální den přestavují tyto atributy: slunečno, rodina, ticho, šumění, loďka, dobrodrůžo, bezstarostno, praskání v kamnech, vůně kávy, vrnění, střecha nad hlavou, čerstvě upečená bábovka.

Jaké máte pracovní plány pro příští týden a jaké pro příští rok?
Jedny z plánů, které mám, vytvořila před rokem paní architektka, aby si teď lind vyzkoušela, jaké to je být součástí nového tvůrčího procesu, kdy přišla na to, že práce se dřevem je nejvoňavější, když se do něj opírá slunce. Byť to zatím tak nevypadá, i prostory rostoucí stavby dávají paní domu nový směr v její dosavadní činnosti, která, jak věří, se časem opět sejde v jednom bodě. Zavání to totiž marmeládovnou.
A v krátkodobějším horizontu, poté co to flérem zašumělo, se nyní klube jedna výtvarně-animovaná spolupráce s em.en. a na dosah je též vznik hnízdilkovského kresleno-šitého receptáře, na který se už moc těším!