Jako vždy začátkem roku je nyní čas připravit se na daňové přiznání za předcházející rok a vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění.

Víte, co si ohlídat, abyste nezaplatili víc, než musíte?

Daň z příjmu

Správně vypočítané příjmy z podnikání

Do daňového přiznání započítejte vždy ty příjmy z podnikání, které jste dostali v daném roce zaplacené. Faktury z prosince 2019 zaplacené až v lednu 2020 budou patřit až do daní roku 2020.

(Toto pravidlo neplatí, pokud byste vedli „podvojné účetnictví“, ale na to byste měli určitě účetní a ta ví dobře, do kterého roku které příjmy patří.)

Správně vypočítané podnikatelské výdaje

Svoje podnikatelské příjmy můžete snížit o výdaje, které jste na podnikání vynaložili.

Můžete si evidovat skutečné výdaje podle dokladů a vést daňovou evidenci. V daňové evidenci si zapisujete všechny příjmy a výdaje, daňové i nedaňové. Musíte vést i evidenci skladu. Je to administrativně náročnější, ale ne nezvládnutelné.

Druhou variantou je využití výdajů procentem z příjmu, takzvaných paušálních výdajů. Paušální výdaje zjišťujete jen pro účely výpočtu daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění. Počítají se tak, že z dosažených příjmů odečtete zákonem stanovené procento, většinou 60 %, u řemeslných živností dokonce 80 %. Nemusíte žádné výdaje dokládat a své skutečné výdaje můžete mít mnohem nižší, ničemu to nevadí.

Paušální výdaje doporučuji vybrat i v případě, kdy máte skutečné výdaje o něco vyšší než ty vypočtené procentem z příjmů. Úspora práce a snížení rizika kontroly ze strany finančního úřadu za to stojí.

 

Foto od Erika Fulop z Pixabay

 

Využijte snížení daně, na které máte nárok

Základ daně nebo vypočtenou daň můžete snížit o různé odečitatelné položky nebo slevy na dani.

Poskytnuté dary

Svůj daňový základ můžete snížit o dar, poskytnutý na vyjmenované účely (především dary na humanitární, zdravotní, kulturní a jiné společensky prospěšné účely). Minimální výše daru je 1 000 Kč, maximální 15 % ze základu daně.

Úroky ze stavebních úvěrů

Můžete si odečíst úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů, které máte za účelem financování bytových potřeb. V zákoně o dani z příjmu je podrobně rozepsáno, co je myšleno bytovými potřebami i další podmínky. Základ daně si můžete snížit až o 300 000 Kč za rok.

Příspěvky na penzijní a životní pojištění

Pokud si platíte penzijní připojištění nebo životní pojištění, můžete si odečíst ze základu daně až 24 000 Kč. Přesnou částku najdete na svém potvrzení, které dostanete od penzijního fondu nebo pojišťovny.

Sleva na manželku / na manžela

Slevu ve výši až 24 840 Kč z vypočtené daně si můžete uplatnit, pokud příjmy manželky/manžela nepřesáhly 68000 Kč za rok 2019. Do limitu příjmů se nezapočítávají dávky státní sociální podpory (včetně rodičovského příspěvku), příjem ze společného jmění manželů (pokud je zdaňuje druhý z nich).

Do příjmů do limitu se počítají zejména tyto příjmy:

 • mzda (hrubá mzda) ze zaměstnání, včetně prosincové mzdy
 • příjmy z podnikání, z pronájmu – hrubé příjmy, před snížením o výdaje
 • peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská, ošetřovné
 • všechny druhy důchodů, podpora v nezaměstnanosti atd.

Sleva na školkovné

Rodiče školáčků můžou snížit svoje daně o zaplacené školkovné podle potvrzení vystaveného školkou. Maximální výše slevy za rok 2019 je 13 350 Kč.

Sleva na evidenci tržeb

Tuto slevu až ve výši 5 000 Kč můžete použít v prvním roce, kdy jste začali evidovat tržby. Většiny tvůrců se bude týkat až v daňovém přiznání za rok 2020, protože od 1. 5. budou povinně evidovat hotovostní tržby všichni podnikatelé.

Daňové zvýhodnění na děti

Nejzajímavější slevou je určitě daňové zvýhodnění na děti. Tím totiž můžete snížit svou daň nejen na nulu, ale dokonce do mínusu. Jestliže vám vychází daňové zvýhodnění na děti vyšší, než je vaše daňová povinnost, rozdíl dostanete vyplacený od finančního úřadu.

Jaké jsou podmínky pro daňové zvýhodnění na děti:

 • vyživované děti žijí s vámi ve společné domácnosti
 • zdanitelné příjmy alespoň 80100 Kč za rok 2019

Výše daňového zvýhodnění na dítě za rok 2019:

 1. dítě – roční částka 15 204 Kč
 2. dítě – roční částka 19 404 Kč
 3. a další dítě – roční částka 24 204 Kč

Pokud se vám dítě narodilo v průběhu roku, nebo naopak přestalo studovat, můžete si snížit daň o poměrnou část celoroční slevy. 

Vypočítání daně z příjmu je jen prvním krokem k uzavření roku a vyúčtování se státními úřady. Každý podnikatel musí ještě vyúčtovat a případně doplatit zdravotní a sociální pojištění.

 

Zdravotní a sociální pojištění

Pro zdravotní a sociální pojištění je klíčové, jestli je podnikání pro vás hlavní, nebo vedlejší činností.

Při hlavní činnosti zaplatíte na pojištění alespoň pevné minimální částky, při vyšším zisku i více. Tyto částky za rok 2019 jsou minimálně 2 208 Kč za měsíc na zdravotním pojištění a 2 388 Kč měsíčně na sociálním pojištění. Ani když si vyděláte velmi málo, nemůžete platit méně.

Řešením je zařídit si, aby bylo podnikání vedlejší činnost. Při vedlejší činnosti platíte pojištění jen podle zisku, takže při malém zisku můžete platit málo.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z poloviny zisku, sociální pojištění se platí 29,2 % z poloviny zisku.

Důvody vedlejší činnosti

 • kromě podnikání máte i zaměstnání
 • jste státní pojištěnec (jste student, pobíráte rodičovský příspěvek, jste důchodce, pečujete o osobu blízkou, ...)

Podrobné informace o hlavní a vedlejší činnosti najdete ve článku Podnikání jako vedlejšák.

 

Příklad výpočtu zdravotního a sociálního pojištění při hlavní a vedlejší činnosti

Martina má zisk z podnikání 100 000 Kč, pobírá rodičovský příspěvek do 4 let.

 • zdravotní pojištění - vedlejší činnost -> 13,5 % z poloviny zisku = 6 750 Kč
 • sociální pojištění - vedlejší činnost -> 29,2 % z poloviny zisku = 14 600 Kč
 • celkem zaplatí na pojištění 21 350 Kč

Michala má zisk z podnikání 100 000 Kč, podnikání je pro ni hlavní činnost.

 • zdravotní pojištění - hlavní činnost -> 13,5 % z poloviny zisku, alespoň 26 487 Kč (roční minimální sazba)
 • sociální pojištění - hlavní činnost -> 29,2 % z poloviny zisku, alespoň 28 646 Kč (roční minimální sazba)
 • celkem zaplatí na pojištění cca 55 000 Kč

Při stejně vysokém zisku mají velmi různé platby zdravotního a sociálního pojištění a je vidět, že vedlejší činnost se vyplatí.

 

TIP z praxe:

Vyplňujte přehledy na zdravotní a sociální pojištění v jejich interaktivních formulářích. Pomůžou vám s výpočty a velká část políček se dopočítává a vyplňuje automaticky.

 

Autorka je účetní a lektorka. Píše web pro začínající podnikatele www.vysvetlovnik.cz.

 

 

 

Úvodní foto Green Chameleon, web Unsplash