Profil uživatele
Human
Prodávající
Kostelec u Křížků
Registrace: 2.3.2015
Umění žít není umění hrát s dobrou kartou,
uměním je sehrát se špatnou kartou dobrou hru...
R. L. Stevenson (Skotsko, 1850–1894)
   EKO-DESIGN                                                            
   UDRŽITELNOST - KOLOBĚH
   LOKÁLNOST, TRANSPARENTNOST - PŘÍBĚH 
 
Naše Naše milá země - náš domov, Příroda - náš zdroj života. Pojďme ji každý za sebe a společně začít dávat do pořádku, jako by to byla naše větší rodina. Mějme se rádi - zmenšujme sílu konzumu - chtějme kvalitu nad kvantitou - najděme kreativní využití nerozložitelného odpadu...
  Vaše Human-ka, Humi nebo HumanWoman? ;-) 
    Vítejte...
    Můžete si víc o nás přečíst v časopise AMOS: design odpadu.

Human je pro koncepci Udržitelný design neudržitelnosti nynějšího
způsobu bytí. Inspiruje se přírodou, kde nic není odpad.
Human někdy věcem nabízí druhý dech, jindy tvoří nové s co nejnižší ekologickou zátěží a dává přednost lokálním dostupným zdrojům.
Human má svou libůstku v celostní produkci ve formě doplňků přímo
k výrobkům a k celkovému stylu, sladění interiéru, či exteriéru (postupně).
 
BETON:
Objekty z betonu industriální doplňky do interiéru
PAPÍR:
Objekty z papíru ručního, recyklovaného, i ušlechtilého
DŘEVO: 
Paletový nábytek z dřevěných palet, hotový nebo jako stavebnice
Nábytek z palet
 
Wabi-sabi asymmetry, subtle, simplicity,natural,elegance,sublime,tranquility
wabi-sabi 
 
Drobnosti s dílna Luna RECY módní doplňky a ručně vyráběný materiál: 
Přírodní produkty
Co vás dalšího ještě čeká a nemine ;-)              
 
KOV: Objekty z plechovek, zatím odlévané svíčky...
svíčky plechovky
                                             a
                                  Human team v jednom domě: 
Za jedno poštovné můžete objednávat z dalšího Flershopu:
  

Archaia - Antik a Antikvariát, retro věci i materiál ♥
 
 
    Licence Creative Commons
Uvedené dílo, výrobky a fotografie autora Human podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko  
© Human, 2015-2019
 
    TOPlist
 
 
Děkuji všem za TOP výběry na titulní straně Fler:
 
 1. "Lněná" 1.4.2014 od 00:00 hod. - od Archaia 
 2. "Get up!" 16.4.2014 od 12:00 hod. - od nanylola
 3. "Fouká z jihu" 23.4.2015 od 19:00 hod. - od Marabu
 4. "Cvrnk" 17.5.2015 od 19:00 hod. - od hana.h.
 5. "Než zezlátnou" 5.8.2015 od 19:00 hod. - od Moab
 6. "Pohybovadla" 3.9.2015 od 19:00 hod. - od Human
 7. "Tvoříme EKO" 16.9.2015 od 19:00 hod. - od LaTonka
 9. "Element" 25.2.2017 od 03:00 hod. - od petka-2007
10. "Na větvi" 10.4.2017 od 19:00 hod. - od Yahoodka.
11. "Lovecká sezóna" 15.11.2017 od 19:00 hod. - od kukie
12. "Herbs" 27.2.2018 od 19:00 hod. - od jibula
 
Způsob dopravy
GEIS - všechny balíky za jednotnou cenu, mimo drobných zásilek, které odesílám Českou poštou. OSOBNĚ - Všechno zboží je možné si před koupí prohlédnout, menší věci při osobním předání, po domluvě v Praze u metra Budějovická cca 1x týdně nebo denně u nás Praha-jih. Nábytek je možné předem vidět pouze na místě.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014.

1. Úvodní ustanovení
1.1 Obchodní podmínky prodejce Human pro prodej zboží
prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese:
https://www.fler.cz/human. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.2.1
7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.
Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci
8.8. Reklamační řád.
Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací
vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského
zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném
znění.
8.1 Záruční doba
8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží
zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční
opravě.
8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
trvání reklamace.
8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou
zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při
výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na
opotřebení, vady vzniklé používáním zboží.
8.2 Způsob reklamace
8.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
2 / 7
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného
předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu
tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu
vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu
originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Po té
musí zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému
zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování
reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).
8.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci
hradí Kupující. Náklady ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce.
Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte v 14denní
lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku.
8.3 Provedení reklamace
8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi
vrátí.
8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné
nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající
zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační postup.
S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/-a
souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem
prodávajícího.
2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání
objednávky.
2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku
informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných
případech odmítnout, například v případě opakované špatné
obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých
nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
3 / 7
2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od
tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná
práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená
kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího
úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních
dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník
informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde po 14
dnech ke stornování objednávky.
2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v
odstavci 7.
2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu
objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době
objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po
předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod
podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.11 Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické
podobě, k dispozici je k vytištění u objednávky. Na vyžádání je
možné fakturu přiložit vytištěnou ke zboží do balíčku.
3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
3.1 Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od
Smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno
nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský
subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením
zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím
některého z přepravců (např. Česká pošta) v uvedené lhůtě (lhůta se
počítá od data odeslání). Zboží nemusí být vráceno v originálním
obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s
novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak čisté a
nepoškozené. Dodavatel má opět právo na úhradu nákladů
spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady
mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se
Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě,
musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým
4 / 7
příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, záručního listu apod.)
na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení
vráceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 14
dnů. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat
prodávajícího přes vnitřní poštu Fleru.
3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má
prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů
spojených s vrácením zboží.
3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.
4. Práva a povinnosti prodávajícího
4.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku
neprodleně, ve výjimečných případech nejpozději do 72 hodin. Dále
má povinnost po připsání platby za objednané zboží na účet
prodávajícího odeslat objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při
potvrzení objednávky u každého jednotlivého zboží.
Dodací lhůta zboží se počítá od dne přijetí platby prodávajícím do
dne předání zboží přepravci (např. Česká pošta).
Účetní doklad (faktura či paragon) slouží zároveň jako dodací
a záruční list.
4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující
opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné
objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při
vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V
případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od
smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu
celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
5. Práva a povinnosti kupujícího.
5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační
adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou
cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování
objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na
5 / 7
zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní
smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez
zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo
její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,
pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl
nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6. Dodací podmínky
6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou dle jeho
charakteru a velikosti zboží jako doporučená zásilka, v případě větší
objednávky jako doporučený balíček, cenné psaní, cenný balík či
jako křehký balík do ruky.
6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná
základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti
a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno
při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce.
6.2 Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.
6.2.1 Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.
6.2.2 Poštovné je se řídí podle platného ceníku ČP.
6.2.3 Platba musí v takovém případě proběhnout převodem na
bankovní účet prodávajícího (podle pokynů v emailu s přehledem
objednávky).
7. Zboží na zakázku
7.1 Zadání zboží na zakázku
7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno
dle specifických požadavků zákazníka.
7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či
6 / 7
nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
7.2 Průběh objednání zboží na zakázku.
7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a
jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a
přibližnou cenou.
7.2.3 Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až
poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi
vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem
včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v
popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto
objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
7.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo
objednávku zrušit.
7.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi
vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit
nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena
pouze zbylá část zálohy.
7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.
7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li
možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu
nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než
5%.
7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je
uživatel povinen zakoupit.
7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní. Na dobírku není
zboží zasíláno.
7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
oží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým
7 / 7
poškozením nebo nesprávným užíváním.
Upozornění Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na
použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová
odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.
Ochrana osobních údajů.
Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou
zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím
osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.
9. Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá
ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním
případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2014.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
762203
9.11.2018 nominace: „Podzimní krása ve větvích“ https://www.fler.cz/prehl...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.